Ochrana osobních údajů GDPR

Kdo je správcem?

Moisha Wave,s.r.o., IČO 03225160, se sídlem Hutnická 942, 739 61 Třinec zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 59624 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.hakuro.cz

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce - určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu. Vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Jak nakládáme s vašimi informacemi?

Když si něco koupíte v našem internetovém obchodě (www.hakuro.cz), v rámci procesu nákupu a prodeje od vás získáváme informace, které nám poskytnete, například vaše jméno, adresu, emailovou adresu či telefonní číslo.

Když si prohlížíte stánky našeho internetového obchodu, automaticky získáme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte (cookies). Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Emailový marketing - s vaším povolením vám můžeme posílat emaily o nových produktech, reklamních akcích a s dalšími aktuálními informacemi.

 

Jak jsme získali Váš souhlas?

Když nám poskytnete svoje osobní informace na účely vykonání transakce, ověření kreditní karty, zadání objednávky, dohodnutí dodání anebo vrácení produktu, přepokládáme, že souhlasíte s tím, abychom takové informace získali a použili je jen pro daný účel.

Když vás požádáme o osobní informace ze sekundárního důvodu, jako je marketing, přímo vás požádáme o výslovný souhlas.

 

Jak můžete vzít svůj souhlas zpět?

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme na základě oprávněného zájmu. Náš emailový marketing vždy obsahuje odkaz na odhlášení, po použití kterého nebudete z naší databáze smazáni, ale váš záznam bude označen jako „zakázaný“, což znamená, že vám v budoucnosti nebudeme posílat žádné emaily.

Pokud po vyjádření souhlasu změníte názor, můžete souhlas s tím, abychom vás kontaktovali, abychom nadále získávali, používali či zpřístupňovali vaše informace, kdykoliv vzít zpět. Stačí, když nám napíšete na info@hakuro.cz.

 

K čemu se zavazujeme?

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • poskytování služeb, plnění smlouvy vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno a příjmení nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, atd, dodání zboží).
 • vedení účetnictví: jste-li zákazníkem, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • marketing: zasílání newsletterů Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 10 let od poslední objednávky. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 10 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 • pokročilý marketing na základě souhlasu: pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.
 • fotografická dokumentace: např. živé akce, atd… pouze s Vaším předchozím souhlasem

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

 

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem: MailChimp, Facebook, Instagram, Google.

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, administrativní výpomoc, poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací a v případě zasílání brožur, letáků nebo jiných fyzických produktů i smluvní přepravce. Se zpracovateli uzavíráme písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí.

Někteří třetí poskytovatelé služeb, například platební brány a další zpracovatelé podobných transakcí, však mají své vlastní strategie ochrany osobních údajů, které platí ve vztahu k informacím, které jsme povinni jim poskytnout v souvislosti s vašimi transakcemi spojenými s nákupem. V případě těchto poskytovatelů vám doporučujeme, abyste si přečetli jejich strategie ochrany osobních údajů, abyste věděli, jakým způsobem budou s vašimi osobními informacemi nakládat.

Když opustíte webovou lokalitu našeho obchodu anebo budete přesměrováni na webovou lokalitu anebo aplikaci třetí strany, už se na vás nebude vztahovat tato strategie ochrany osobních údajů ani podmínky služby, uvedené na naší webové lokalitě.

Když kliknete na odkazy v našem e-shopu, můžete být přesměrováni mimo naši lokalitu. Nezodpovídáme za postupy jiných lokalit v oblasti ochrany osobních údajů a doporučujeme, abyste si přečetli jejich oznámení o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás.

 • Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 • Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 14 dní, jak vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
 • Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 • Můžete využít právo na omezení zpracování, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.
 • Rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování můžete omezit. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
 • Právo na přenositelnost - pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.
 • Právo na výmaz (právo být zapomenut) - vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje od sebe, ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.
 • Právo na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů - pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

 

Mlčenlivost

Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

 

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

Otázky a kontaktní údaje

Pokud chcete získat přístup k osobním informacím, které o vás evidujeme, opravit je, změnit anebo vymazat, podat stížnost či jednoduše dostat víc informaci, obraťte se na nás na tel. čísle +420 724 478 531 nebo na e-mailové adrese info@hakuro.cz.

Tato verze 1.0 Strategie ochrany osobních údajů byla publikována dne 3.12.2018